IZMIR

Etkinlik&Duyuru

 

DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ EĞİTİMİ

Tarihi : 23.11.2016 14:45:51

ASAD

DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ EĞİTİMİ ( 1 Gün)

 

EĞİTİM TARİHİ

27.01.2017

EĞİTİM SAATİ

10.00-17.00  (6 saat)

EĞİTİM ÜCRETİ

150 TL +kdv%18

EĞİTİMCİLER

YÜKSEL AKADEMİ - Yüksel BİLEK

EĞİTİM YERİ

ASAD

SERTİFİKA

Katılım Belgesi Verilmektedir.

EĞİTİMİN AMACI

 

 Şirketlerin hesap dönemlerinin kapanışı ile ilgili yapacakları muhasebe işlemleri ve vergi mevzuatına yönelik uygulamalar konusunda katılımcıların ayrıntılı olarak bilgilendirilmesi ve bu suretle işlemlerin hem doğru ve hem de mümkün olan vergisel fırsatların sonuna kadar kullanılarak yapılmasını hedeflemektedir.

 

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

 

 

A)   DÖNEM SONU DEĞERLEME İŞLEMLERİ

* Dövizli hesaplar

* Tahakkuk uygulamaları

* Reeskont hesaplamaları

* Karşılıklar

B)   HESAP BAZINDA DÖNEM SONU İŞLEMLERİ

* Hazır Değerler

* Menkul Kıymetler

* Ticari Alacaklar ve Diğer Alacaklar

* Stoklar Dönem Sonu Envanteri- Stok İmha işlemleri

* Duran Varlıkların ve Finansal Kiralama İşlemlerinin Değerlemesi, Faiz ve Masrafların Durumu, muhasebeleştirme  ve yenileme  fonu uygulaması

* Amortismana tabi iktisadi kıymet alımında kullanılan yabancı kaynaklar

* Amortisman hesaplamaları ve kayıtlara alınması (örneklerle normal ve hızlandırılmış amortisman uygulanmaları)

* Amortismana tabi iktisadi kıymetlerin satışı ve yenilenmesi - istisna uygulamalarının muhasebeleştirilmesi

* Gelecek Döneme ilişkin Giderler Gider ve Gelir Tahakkukları

* Bankalar ve Banka Kredileri

* Ticari Borçlar, Diğer Borçlar ve Transfer Fiyatlandırması Uygulaması

* Gelecek Döneme İlişkin Gelirler ve Gider Tahakkukları

* Özsermaye ve Sermaye İşlemleri

* Karlar ve Kar Yedekleri

* Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler

* Bağış ve Yardımlar

* Ciro Primleri-İskontolar-Bedelsiz Teslimler

* Vergi Karşılıları

* Geçici Vergi Uygulaması ve Dönem Sonu İşlemleri

* Dönem Sonunda Yapılacak Kapanış İşlemler

 

 

 

 

 

 
     
Web Tasarım - Venüs Ajans