IZMIR

Etkinlik&Duyuru

 

PERSONEL ÖZLÜK İŞLERİ, ÇALIŞMA HUKUKU VE BORDROLAMA EĞİTİMİ

Tarihi : 03.01.2017 14:54:38

ASAD

PERSONEL ÖZLÜK İŞLERİ, ÇALIŞMA HUKUKU VE BORDROLAMA EĞİTİMİ

 

EĞİTİM TARİHİ

14.01.2017

EĞİTİM SAATİ

10.00-17.00  (6 saat)

EĞİTİM ÜCRETİ

150 TL +kdv%18

EĞİTİMCİLER

Kenan ACUR

EĞİTİM YERİ

ASAD

SERTİFİKA

Katılım Belgesi Verilmektedir.

 

AMAÇ

Katılımcılara Personel Özlük İşleri, Çalışma Hukuku ve Bordrolama üzerine bilgi ve beceriler kazandırıp, İşçi- işveren- devlet ilişki ve işlemlerinde problem çözme becerisini kazandırmak ve geliştirmektir.

ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR

Belirli, Belirsiz, Kısmi Süreli ve Deneme Süreli İş Sözleşmeleri

İşçi veya İşveren tarafından Tazminatlı Tazminatsız fesih çeşitleri

Hafta Tatili, Genel Tatil ve Fazla Mesai Hesaplamaları

Sözleşmelerde Rekabet Yasağı

İşçinin Yetersizliği, Davranış ve İşletmenin, işyerinin veya İşin Gerekleri İle Fesih

Yıllık Ücretli İzin

 

EĞĠTĠM YÖNTEMİ

Soru Cevap ve Tartışmalar

 

EĞİTİM İÇERİĞİ

Temel Kavramlar

o İşçi, İşveren, İşyeri, İşveren Vekili

o Alt-Üst İşveren İlişkisinin Yasal Dayanakları

İŞ Sözleşmesi Çeşitleri Ve Önemi

o Belirli-Belirsiz İş Sözleşmeleri

o Tam-Kısmı 2Süreli İş Sözleşmeleri

o Çağrı Üzerine Çalışma Sözleşmesi

o Deneme Süreli İş Sözleşmesi

o Takım Sözleşmesi

İş Sözleşmesi Örnekleri Ve Hazırlanması

o Belirli Süreli İş Sözleşmesi

o Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi

o Tam Süreli İş Sözleşmesi

o Kısmi Süreli İş Sözleşmesi

o Çağrı Üzerine Çalışma İş Sözleşmesi

o Takım Sözleşmesi

o İş Sözleşmelerinin Hazırlanması Ve İmzalanması

o Tebligat Adreslerinin Belirlenmesi Ve Önemi

o Yetkili Mahkemenin Belirlenmesi

Çalışma Dönemi Uygulamaları

o Personel Özlük Dosyası

o Çalışma Sürelerinin Düzenlenmesi

o Geçici İş Göremezlik

o Personele Çalışma Belgesi Verilmesi

o Ücret Bordrosu Nedir? Yapılmamasının Sonuçları

Ücret şekilleri Ve Ücretin Ödenmesi

o Ücret Nedir Ve Ücret Şekilleri Ve Uygulama Alanları

o Ücretin Gününde Ödenmemesi

Fazla Çalışma

o Fazla Çalışma

o Fazla Çalışma Muvafakatnamesi ve Önemi

o Fazla Sürelerle Çalışma

o Ulusal Bayram Ve Genel Tatil Günleri Çalışma

Yıllık izinler

o Yıllık Ücretli İzin Hakkı, Süreleri Ve İzin Kullanma

o Yıllık İzin İçin Çalışılmış Kabul Edilen Günler Ve İznin Uygulanması

o Yıllık İzin Ücreti, İşten Ayrılmada İzin Ücreti

o Yıllık İzin Talep Formu Örnekleri

ĠĢ Sözleşmelerinin Sona Erme şekilleri

o İstifa, Ölüm, Emeklilik, Askerlik Nedeniyle Fesihler

o Belirli-Belirsiz Süreli İş Sözleşmesinin Sona Ermesi

o İşçinin Ve İşverenin Haklı Nedenle Sözleşmenin Feshi

o İşçinin Yetersizliğinden, Davranışlarından İşyerinden Kaynaklanan Fesihler

o Fesih Bildirimi Şekilleri

iş Sözleşmelerinin Sona Erdirme Uygulamaları

o İşe Davet İhtarname Örnekleri

o İş Akdini Sonlandırma İhtarname Örnekleri

Hesaplamalar

o Yıllık İzin Hesaplamaları

o Bordro Hesaplama

o Hafta Ve Genel Tatil Mesailerinde Ücret Hesabı

o Fazla Çalışma Ücret Hesabı

o Asgari Geçim İndirimi

o Kıdem Tazminatı Hesabı

o İhbar Tazminatı Hesabı

O İşçi ve İşveren Maliyetleri

Gelir Vergisi Kanunu'nun Ücret ile ilgili Maddeleri

o Ücretin Tanımı

o Ücret Sayılan Ödemeler

o Gerçek Ücret

o Sakatlık İndirimi

o Asgari Geçim İndirimi

o Gelir Vergisi Oranları

o Sakatlık İndirimi Tutarları

E- SGK Uygulamaları

o Sigortalı işe Giriş Bildirgesinin Sgk Sitesinden hazırlanması

o Sigortalı İşten Çıkış Bildirgesi

o E- Bildirge işlemler

o Tahakkuk ve Hizmet Listelerinin İncelenmesi

o Aylık prim ve hizmet bildirgesi,

o işçi işveren payları ve hesaplamaları

 

 
     
Web Tasarım - Venüs Ajans